Arsa Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

15/02/2018 20:27

ARAZİLER www.halilguler.org

Yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan toprak parçalarına arazi denir.MÜLKİYET ŞEKLİNE GÖRE ARAZİLER www.halilguler.org

1. Şahıs Arazileri 
2. Hazine (Devlet) Arazileri
3. Köy Otlak, Mera ve Yayla Arazileri 

1- Şahıs Arazileri :

Kişiye tapulu olup, kullanım hakkı şahısların istediği biçimde kullanıldığı araziler.

2- Hazine arazileri :

Devletin malı olup, kamu yararına kullanılır. Bazı hallerde şahıslar zilliyet ve işgal yolu ile hazine arazilerini kullanıyor olabilirler. Şahıslar, hazine arazisi olan orman, makilik bölge veya açık arazileri tarıma veya yerleşime açabilirler. Zamanla zilliyet hakkı kazanabilirler.www.halilguler.org
Zilliyet hakkı; kullanımdan doğan hak anlamındadır.

3- Köy otlak, mera ve yayla arazileri www.halilguler.org

Köyün ortak malı olup ortaklaşa kullanılır. Keyfi kullanım yapılamayacağı gibi zorunlu haller dışında parsellenemez, satılamaz, yerleşime açılamaz.

OLUŞUMUNA GÖRE ARAZİLER :

1. Tarım arazileri 
2. Taşlık ve kayalıklar 
3. Ormanlar
4. Makiler, fundalıklar 
5. Bataklıklar 
6. Çöller (kumullar)  www.halilguler.org

Bu arazi parçaları özelliklerine göre yerleşime açılabilir (plan dahilinde imara açılabilir).

Örnek;
Liman, havaalanı, gar, köprü, yol, toplu konut alanları, sanayi bölgeleri gibi. 

Tarım Arazileri : www.halilguler.org
Cinslerine göre 4 bölümde incelenir.

Sulak arazi :
Pirinç, şekerkamışı, vs.

Taban arazi :
Sebze, meyve ve endüstri bitkileri.

Kıraç arazi :
Tahıllar (Buğday, arpa, vs). bakliyatlar yetişir.

Kumlu arazi :
Karpuz, kavun, patates, v.s. 


Not :
-Tarım arazilerinde kıymet beyanında, sıralama yukarıdaki gibidir.www.halilguler.org
- Ormanlar dinlenmiş ve çok kıymetli toprak ihtiva eden arazi olduğundan ormanlar yok edilerek yasal olmayan yollarla tarım alanına dönüştürülmüştür.

Şehir planlamaları yapılırken tarıma elverişli araziler heba edilmemelidir. Özellikle ormanlara zarar verilmemelidir. Mümkünse kıraç kayalık, taşlık, kumul (çöl) araziler ıslah edilerek planlama dahilinde imara açılmalıdır.www.halilguler.org
Şehir planlaması yapılırken taban araziler yapılaşmaya açılmış ve tarım alanları yok edilmiştir. Devlet; hazine yerlerinin uygun olanlarını bir plan dahilinde imara açabilir, arazileri değerlendirebilir.


ARSA-ARAZİ ALIRKEN    www.halilguler.org


Her şeyden önce almak istediğiniz arsanın tapuda gösterilen arsa olduğuna emin olmalısınız. Bunun için tapu dairesine giderek, kadastrodan arazinin sınırlarını tespit ettirin.

Arazinin önceki durumu hakkında bilgi edinin. Kadastronun geçmediği yerler risklidir. Bunu öğrenmek için belediyeye başvurabilirsiniz.

Arsanın toprağının inşaat yapımına uygun olup olmadığını araştırın. Buna en iyi yanıtı, evinizi inşaat edecek olan müteahhit ya da mimar verecektir. Unutmayın, arazi eğimli ise sondaj çalışmaları için yüklü miktarlar ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Alacağınız arazi hisseli mi, araştırın. Hisseli bir arazi aldığınız takdirde ileride hisse sahiplerini ikna etmekte güçlük çekebilirsiniz. Tapuyu almadan önce kesinlikle ödeme yapmayın.

Kırsal kesimden arsa alacaksanız,
-Köy tapulu
-Tapu tahsisi belgeli
-Hazine arazisi
olmak üzere üç tip arazi olduğunu unutmayın.

En sağlıklı olanı köy tapulu arazileri satın almaktır. Çünkü şahıs tapulu arazilerde tapu tahsis belgeleri, daha sonra belediye tarafından iptal edilebilir. Hazine arazilerinin ise, bir süre sonra elinizden alınabileceğini bilmelisiniz.

 

www.halilguler.org

Halil GÜLER GLR

Gayrimenkul Emlak Sigorta Danışmanlık ve Mimarlık Ofisi