Emlak Vergisi Beyannamesi 2018

15/02/2018 20:34

Belediye sınırları içerisinde bina, arsa ve arazi sahibi olan vatandaşlarımız 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Vergi işleri için Belediye Gelir Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği’ne müracaat ederek aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir. www.halilguler.org

Emlak Vergisi Tahakkuk İşlemleri


Emlak vergisi; arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir vatandaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin emlak vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır. 
www.halilguler.org

Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler; Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir. www.halilguler.org


Yeni Bir Gayrimenkul Aldım Beyannameyi Vermek İçin Ne Kadar Sürem Var?

Yeni bir arsa, arazi veya bina aldığınızda aldığınız yılın sonuna kadar beyannameyi belediyemize vermekle yükümlüsünüz. Örneğin 2007 yılında almışsanız bu durumda 2007 yılı aralık ayı sonuna kadar beyannameyi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde cezalı işlem uygulanır. 
www.halilguler.orgTek Meskenim Var. Hiçbir gelirim Yok. Vergi indiriminden Yararlanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Başvuru sahibi emekli/gazi/şehitlerin dul veya yetimleri ve bu kişilerin Türkiye sınırları içinde 200 m2’den küçük yalnızca bir konutu varsa Emlak Vergisi Kanunun 8. maddesine göre, emlak vergisi ödemesi yapmayacaklardır. 
www.halilguler.org

Birden fazla konutu olanların bu konutlarından biri için sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanmaları mümkün değildir.Aynı şekilde dinlenmek amaçlı gidilen yazlık-dağ evi gibi konutlarda www.halilguler.org

Sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamaz. www.halilguler.orgYeni Taşınmaz Edinen Kişiler İçin Emlak Vergisi Tarh ve Tahakkuku için Gerekli Evraklar 

Edinmiş olduğu taşınmazın tapu fotokopisi
Kimlik Fotokopisi
Vergi Numarası,
TC Kimlik Numarası
Taşınmazın Adresi, Tapu sahibinin ikamet adresi, telefonu 
www.halilguler.org
Varsa İskan Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi Fotokopisi.
Emlak Vergisi Bildirimi (Tapu, Yapı Kullanım İzin Belgesi ve Kimlik bilgilerine göre mükellef tarafından doldurulacak.) 
www.halilguler.org
Taşınmazın Edinim Tarihinden en az 1 yıl sonra beyanı veriliyorsa VUK 376. madde hükümlerine göre düzenlenecek Ceza İndirim Dilekçesi.


Taşınmazını Satan, Devreden Kişiler İçin Emlak Vergisi Mükellefiyetten Çıkış İşlemleri için Gerekli Evraklar

Vergi Numarası, TC Kimlik Numarası
Taşınmazı satanın ikamet adresi ve telefonu 
www.halilguler.org
Mükellefiyetten Çıkış Dilekçesi (Satan kişi tarafından yeni tapu bilgilerine göre doldurulacak) www.halilguler.org
Taşınmazı alan kişinin tapu fotokopisi veya Tapu sicil Müdürlüğünden alınmış söz konusu taşınmazın kime, hangi tarihte satıldığını gösterir belge. www.halilguler.org

 

www.halilguler.org

Halil GÜLER GLR

Gayrimenkul Emlak Sigorta Danışmanlık ve Mimarlık Ofisi