Kira Sözleşmesi Örneği ve Gerekli Tüm Bilgiler

14/05/2019 06:03

 

Kira Sözleşmelerine Temel Oluşturan Mevzuat

http://www.halilguler.org Kira sözleşmeleri, 2011 yılında yapılan değişikle birlikte 6098SayılıTürkBorçlar ( Bakınız ) Kanunu http://www.halilguler.org/duyuru/61 kapsamına alındı. Borçlar kanunu kapsamına alınması ile birlikte kiracı - ev sahibi ilişkisinden daha çok bir borç alacak ilişkisine dönüşmüş oldu.

 

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmesi, “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (Türk Borçlar Kanunu Madde 299).”

Tanımı basit olmakla birlikte ev sahibi ve kiracı arasında birçok anlaşmazlık çıkabiliyor, hatta bazı anlaşmazlıklar mahkemelerde sonuçlanıyor. Bundan dolayı, yeni çıkartılan kanunda tartışmalı konulara daha net yaklaşımlar sergilendiği görülüyor.http://www.halilguler.org/duyuru/61