Ev Sahibi Anahtarları Teslim Almazsa Ne Olur?

18/12/2019 18:41

Kiralananın tahliye edildiğinin kabul edilebilmesi için evin fiilen boşaltılması yeterli değildir. Aynı zamanda anahtarların da ev sahibine teslim edilmesi gerekir. Olası bir uyuşmazlık halinde, evin fiilen boşaltıldığını ve anahtarların teslim edilerek tahliye edildiğini ve dolayısıyla kira sözleşmesinin sona erdiğini ispat yükü kiracıdadır.

 

Anahtar teslim edilmediği sürece, kira sözleşmesine konu ev kiracının kullanımında sayılacağından, kiracının kira sözleşmesinden doğan sorumlulukları da devam edecektir.

 

Ev sahibine ulaşılamaması veya ev sahibinin anahtarları teslim almaktan imtina etmesi halinde sulh hukuk mahkemesine başvuruda bulunularak anahtarların teslim edilmesi için tevdi mahalli tayin ettirilmesi talep edilebilir.