KORONAVİRÜS COVID-19 SÖZLEŞMELERE ( KİRA-KONTRAT ) ETKİSİ VE MÜCBİR SEBEP OLUP OLMADIĞI !!

01/04/2020 16:29

Türkiye'de dahil olmak üzere tüm dünyaya yayılmış olan başlangıçta 2019 yılı Aralık ayı itibariyle Çin'de ortaya çıkmış ve hali hazırda hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden korona virüs covıd-19 (pandemi) salgın, insanlarda her geçen gün korku ve paniğe yol açmakta ve can güvenliği sebebiyle alınan tedbirler, hukuk alanındaki kısıtlamalar, ekonomik alanda olan küresel sorunlar neticesinde hukuki olarak yapılan sözleşmeler ve verilen taahhütler yine bu sözleşmelere bağlı olarak ceza-i şartlar ve maddi yükümlülükler kısmı herkes açısından büyük önem arz etmektedir.
 

1- COVID-19 KORONAVİRÜS SALGINI MÜCBİR SEBEP MİDİR?

Mücbir Sebep Nedir?
Mücbir sebep kavramı genel olarak Kıta Avrupası hukuk sistemlerinin bir ürünü olsa da, bugün Anglo-Sakson hukuk sistemleri de dahil olmak üzere, hemen hemen tüm ticari sözleşmelerde yer alan genelgeçer bir hüküm olarak kullanılmaktadır.


Mücbir sebep, önceden öngörülemeyen, tarafların kontrolü dışında meydana gelen, ifa güçlüğü oluşturan ve bu sebeple de taraflara sözleşmeyi feshetme, kısmen veya tamamen ifadan kaçınma, askıya alma veya ifa için ek süre talebi öne sürme gibi çeşitli haklar tanıyan sebep olarak tanımlanabilir.
Ancak, mücbir sebep tanımına Türk hukukunda yer verilmemiştir. Mücbir sebebin tanımına ve esaslarına Türk kanunlarında yer verilmediği için, uygulama alanının çerçevesini doktrin ve Yargıtay içtihatları çizmektedir.

Yargıtay kararları göz önüne alındığında, mücbir sebebin varlığının her bir somut olay bakımından ayrı ayrı değerlendirildiği ve genellikle tacirler açısından dar yorumlandığı söylenebilir.
Bu durumlara göre #Koronavirüs bir diğer adıyla #Covid19 Mücbir sebep sayılmamaktadır.

Ayrıca kimi sözleşmelerde mücbir sebeplerden etkilenen tarafa, mücbir sebebin meydana gelmesinden itibaren karşı tarafı derhal veya zamanında talebini iletme ve mücbir sebebin borcun ifa edilememesine nasıl sebep olduğuna ilişkin tevsik edici belge sunma gibi ilave yükümlülükler getirilebilmiş olabilir.

Böyle bir halde, sözleşmede belirlenen şekil şartları uyarınca zamanında bildirim yapmayan veya mücbir sebebe ve etkilerine ilişkin tevsik edici belge sunmayan tarafın, mücbir sebepten etkileniyor da olsa, karşı tarafın uğradığı zararlardan sorumlu tutulabilmesi gündeme gelebilecektir...

Mevcut durum itibariyle Ülkemizde de cereyan etmiş Covid-19 Korona virüs salgınının bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği halen tartışma konusudur.
Zira bu hususta henüz alınmış resmi bir karar da söz konusu değildir.

2- Ayrıca #Covid19 virüsü ile ilgili devlet ve kamu kuruluşlarının kiraları ( yalnızca Ticari) 3 ay vade ötelemesi yapılması hususundadır. Bu kira ötelemesi veya alınmaması KONUT kiraları için veya Site aidat veya Apartman Aidatları için KESİNLİKLE geçerli değildir.
Ticari kiralama , ve ticari kiralanan yerlerin artışındaki konularda Koronavirüs diğer adıyla Covid19 kamusal paketlerindeki oranlar geçerli olacaktır.

" KONUT "Kiralarını vermeye devam eden kiracıların, bu durumlarda salgını bahene ederek kira ödemeleri,veya aksatmaları yada kira artışlarına itiraz etmeleri kesinlikle söz konusu değildir ve kira kontratlarında olan maddeler aynı şekilde geçerlidir. Bakanlığın veya cumhurbaşkanlığının bununla ilgil aldığı bir karar yoktur.

 

Tüm dünyayı etkileyen ve her geçen gün daha fazlaca vatandaşımızın can kaybına neden olan Covid-19 Korona virüs salgınının bir an evvel son bulması ve günlük hayatımıza yeniden kaldığımız yerden devam etmemiz temennisiyle iyi günler dileriz.

Halil GÜLER

0532 260 5234