Tapu iki kişinin üzerine olur mu?

13/10/2020 22:32

Gayrimenkulün tapusu, birden fazla kişi adına çeşitli oranlamalar ile paylaştırabiliyor. Bu tür tapulara "ortak tapu" deniyor.  Tapunun iki kişinin üzerine olması için akrabalık koşulu bulunmuyor. Akraba olmayan kişilerde ortak tapu alabiliyor. Tapunun iki kişi üzerinde olması durumunda ortak tapu krediside kullanılabiliyor. 

 

Tapunun iki kişi üzerine olması durumu hisseli tapu olarak da adlandırılıyor.  Bir mülkiyetin sahibi olan ortakların isimlerinin ve sayılarının belirtildiği, resmi bir belge olarak ifade ediliyor. Hisseli tapularda gayrimenkulün sahiplerinin isimleri açık bir şekilde yazıyor ve bu gayrimenkulün kaç ortağı olduğu belirtiliyor. Ancak insanların kişinin dikkat etmesi gereken konu; hisseli tapularda sadece gayrimenkulün ortaklarının isimlerinin ve sayılarının belirtildiği konusu oluyor. 

 

Tapunun iki kişi üzerinde olduğu durumlarda kredi kullanabilmek için bankalar sizin istediğiniz ile veya bankanın kredi şartı olarak sunması sonucunda, ortak tapulu krediler kullandırabiliyor. Ortak tapunun kredi işleminde bankalar kişilerin adına ayrı ayrı kredi hesabı açıyor.  Ancak ipotek konutun tamamına konduğu için  kişiler birbirinin borcundan da sorumlu oluyor.

 

Akrabalık ilişkisi yoksa 2 kişiden fazla olması bankalar tarafından onay almasını zorlaştırıyor. Bu işlemlerde toplam alıcı masrafı ikiye bölünerek ödeniyor. Tapu işlemlerinde ek bir masraf çıkmıyor. 

 

Bankalar ortak tapularda faiz oranı ve masrafı değiştirebiliyor.  Genellikle çok fazla olmamakla birlikte ek masraflar olabiliyor. Ortak tapu yapacak kişilerden biri, bankanın kredi politikasına uymuyorsa ortak tapu işlemine banka onay vermiyor. 

 

Konut kredisini eşlerden birinin alması durumunda tapunun ortak olabilmesi için, tapunun yarısının satış olarak gösterilmesi gerekiyor. Bir diğer ifade ile, kredi kullanarak tapu sahibi olan kişi, tapu üzerindeki hakkının yarısını tapu dairesinde satarak, tapuyu ortak tapu haline getirebiliyor. Bunun için yine tapu dairesinde gerekli evrakların temin edilmesi ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor. 

Halil Güler
Emlak Müşaviri- Sorumlu Emlak ve Gayrimenkul Broker/Owner