Çevre Düzeni Planları

Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen,1/100 000,1/ 50 000 veya 1/25 000 ölçekte 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde yapılan, yaptırılan ve onaylanan, raporuyla bir bütün olan planlardır.  www.halilguler.org  HALİL GÜLER

 

www.halilguler.org

Halil GÜLER

GLR Gayrimenkul Emlak Sigorta Danışmanlık ve Mimarlık Ofisi