Gayrimenkul Satışı

Gayrimenkul satarken;

- Gayrimenkulün tapudaki satış değeri, gayrimenkulün emlak vergisi değerinin altında olamaz. Gayrimenkulün gerçek satış değerinin düşük olması halinde, tapuya yazılması, satıcı açısından önemli.

- Gayrimenkulü satarken, satıcı da alıcı gibi tapu harcı öder.

- Satıştan elde edilen kazanç vergiye tabi olabilir. Örneğin, alındıktan sonra 5 yıl içinde satılan gayrimenkulden elde edilen alım satım kazancı gelir vergisine tabi ve beyan edilmek zorunda.

- Eş veya çocuğa bedelsiz bırakılan daireler için, daireyi bedelsiz edinen kişi veraset ve intikal vergisi ödemek zorunda.

- Satılan gayrimenkul, miras ya da bağış yoluyla edinilmişse, satışından elde edilecek kazanç gelir vergisine tabi değil.

ALIM-SATIM KAZANCI

Gayrimenkulün 5 yıl içinde satılması halinde, elde edilen kazanç değer artış kazancı oluyor ve gelir vergisine tabi tutuluyor. Elde edilen kazanç için, beyanname verip, gelir vergisi ödemek gerek.

BİRDEN FAZLA GAYRİMENKUL SATIŞI

Yıl içinde arka arkaya en az birer gayrimenkul satışı Maliye tarafından devamlılık olarak kabul ediliyor. Elde edilen gelir de ticari kazanç sayılıyor.

ALIM-SATIMDA ÜÇ ÖNEMLİ KRİTER 

Gayrimenkul alım satımında kazanç belirlenirken üç önemli kriter var.

Faaliyette Devamlılık: Gayrimenkul alım satımı, bir meslek olarak devamlı yapılıyorsa, elde edilen kazanç ticari kazanç oluyor. Devamlılığı belirleyen ölçü, alım satım işleminin sayısı. Eğer aynı takvim yılı içinde birden fazla satış yapılır veya takip eden birden fazla yılda art arda satış yapılırsa faaliyetin devamlılığı söz konusu olabiliyor.

Amaç: Gayrimenkul satışı yapılmasındaki amaç, kazancın tespiti açısından önemli olan ikinci unsur. Eğer alım satım işi, kazanç sağlamak amacıyla yapılıyorsa, ticari bir nitelik kazanıyor ve elde edilen gelir ticari kazanç oluyor.

Ticari Organizasyon: Gayrimenkul alım satım işi ticari bir organizasyonun varlığı dahilinde yapıldığında, haliyle ticari kazanç elde edilmiş oluyor.

KOOPERATİF EVİNİ SATANA VERGİ SÜRPRİZİ

Kooperatif üyelerine tahsis edilen gayrimenkuller tahsis tarihinde, ortaklar tarafından edinilmiş sayılıyor. Edinme tarihi, tapu tescil tarihi değil tahsis tarihi olarak kabul ediliyor. Örneğin, kura çekilip evlerin dağıtıldığı tarih, tahsis tarihi oluyor.

Buna göre; kooperatiften edinilen gayrimenkul, tahsis tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılırsa, değer artış kazancı elde edilmiş oluyor.

TİCARİ KAZANÇ SAYILAN ARSA SATIŞI

Yatırım için arazi alanlar dikkat!

Gelir Vergisi Kanunu'na göre satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından; elde edilen kazançlar ticari kazanç sayılıyor ve vergilendiriliyor.

Aldığınız arazinin 5 yıl içerisinde parsellenip, parsellenmediğine, yani imara açılıp açılmadığına dikkat edin. Satışı halinde elde edilen kazancı ticari kazanç olacağını unutmayın.

MİRAS VE BAĞIŞ

Satılan gayrimenkul, miras ya da bağış yoluyla edinilmişse, ne zaman ve ne kadara satılırsa satılsın, gelir vergisi ortaya çıkmıyor.

Diğer bir ifadeyle, annenizden, babanızdan veya büyükanne-büyükbabanızdan miras ya da bağış (ivazsız yani karşılıksız) yoluyla edinilen gayrimenkuller, ne zaman satılırsa satılsın elde edilen kazanç gelir vergine tabi değil.

BELEDİYEYE BİLDİRİM

Gayrimenkullerini satanların, bu durumu, emlak ve çöp vergisiyle (işyerleri için) ilgili olarak ileride doğabilecek sorunların önüne geçilmesi adına satıştan sonra ilgili belediyeye bildirmelerinde fayda var.

Birden fazla aynı cins gayrimenkul alımında tek bir bildirim verilmesi yeterli.  Ancak söz konusu gayrimenkullerin aynı yıl içinde alınmış olması ve aynı belediye sınırları içinde yer alması gerekiyor.

İştirak ile edinilen gayrimenkullerde ise ortakların her biri ayrı ayrı bildirimde bulunabileceği gibi hepsinin imzaladığı tek bir bildirim de olabiliyor. Hisseli ortaklıklarda ise her bir ortak kendi payı için bildirimde bulunuyor. 

Temelden daire veya dükkan alındığı durumda, kat irtifaklı tapu alınınca bina değil arsa olarak belediyeye bildirimde bulunmak lazım.

 

www.halilguler.org
Halil GÜLER GLR Gayrimenkul Emlak Sigorta Danışmanlık ve Mimarlık Ofisi